Drukuj

Konferencja prasowa

W dniu 3 czerwca 2013 roku w siedzibie MPGK Sp. z o.o. w Chełmie o godzinie 11:00 odbyła się konferencja prasowa poświęcona realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno – kanalizacyjnego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 O postępach w realizacji projektu mówili: Pan Andrzej Roguski – Prezes Zarządu Spółki oraz Kierownik Projektu Pani Renata Brudnowska. Szczegółowo omówione zostały m.in. geneza projektu, jego cele, zakres rzeczowy, źródła finansowania jak również korzyści społeczne, ekonomiczne i ekologiczne płynące z jego realizacji. Szczególną uwagę poświęcono projektowanemu zakresowi modernizacji oczyszczalni ścieków „Bieławin” i założeniom podpisanej 20.05.2013 r. umowy z Wykonawcą. Przedstawiono ponadto aktualny stan zaawansowania prac projektowych, planowany harmonogram pozostałych do ogłoszenia postepowań przetargowych na roboty oraz aktualny postęp prac budowlanych.

Prezentacja multimedialna zaprezentowana podczas konferencji prasowej dostępna jest:

>> tutaj <<

GALERIA