Drukuj

Stacja doczyszczania ścieków na filtrach

Stacja SDF jest obiektem nowym. Jej zadaniem będzie „doczyszczenie” ścieków po osadnikach wtórnych. Układ oczyszczania ścieków poprzedzający stację SDF jest wystarczający dla uzyskania wymaganego efektu oczyszczania.

Drukuj

Osadniki wtórne

Oddzielenie osadu czynnego jest ostatnim krokiem w procesie oczyszczania ścieków.

Po etapie biologicznego oczyszczania ścieki zawierają zawiesinę składającą się z zerwanej błony biologicznej, martwych mikroorganizmów, resztek osadu czynnego oraz zanieczyszczeń, które nie zostały wytrącone wcześniej.

Drukuj

SŁONECZNE SUSZARNIE OSADÓW

Oczyszczalnia ścieków Bieławin w Chełmie borykała się z problemem zagospodarowania osadów powstających w procesie biologicznego oczyszczania ścieków. Osad ściekowy powstający w wyniku oczyszczania ścieków nawet po mechanicznym odwodnieniu zawiera ok. 80 % wody. Do gromadzenia odwodnionych osadów przed ich końcowym zagospodarowaniem konieczne jest wykorzystanie dużych powierzchni magazynowych. W związku z powyższym Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno – kanalizacyjnego” zakłada budowę słonecznych suszarni osadów , których celem będzie maksymalne wysuszenie osadów. Słoneczne suszarnie pozwolą na zmniejszenie masy osadów z ok. 1440 m³/na tydzień na 475 m³. Dzięki znacznej redukcji masy osadów zmniejszą się także koszty związane m. in. z ich załadunkiem, rozładunkiem, transportem oraz magazynowaniem. Otrzymany osad może być paliwem – wartość opałowa zbliżona do wartości opałowej węgla brunatnego.