Drukuj

Źródło finansowania

Plan finansowania projektu p.n. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego” przedstawia się następująco: