Drukuj

Zakres rzeczowy rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje zadania dotyczące:

  • Modernizacji oczyszczalni ścieków

  • Renowacji kolektora sanitarnego o długości 1,50 km od ulicy Lubelskiej do wejścia do oczyszczalni.

  • Renowacja przeprowadzona zostanie metodą bezwykopową (reliningu)

  • Budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Pszenna, Metalowa, Rusałki i ulicach bocznych  o długości 8,8 km

  • Budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Antonin, Jagiellońska, Klonowa, Topolowa, Wolwinów o długości 4,80 km

  • Budowy sieci wodociągowej w rejonie ulic Pszenna, Metalowa, Rusałki i ulicach bocznych  o długości 5,95 km

  • Budowy sieci wodociągowej w rejonie ulic Antonin, Jagiellońska, Klonowa, Topolowa, Wolwinów  o długości 2,17 km


Celem inwestycji objętych projektem jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Chełm, w tym poprawa niezawodności i zwiększenie zaopatrzenia w wodę pitną i system odprowadzenia ścieków. Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia europejskich standardów ochrony środowiska naturalnego i norm jakościowych, a tym samym znaczącej poprawy jakości życia mieszkańców Chełma.