Drukuj

Korzyści dla regionu i mieszkańców

Do korzyści mierzalnych zostały zaliczone oszczędności na kosztach odbioru ścieków transportem samochodowym,

  • korzyści wynikające z redukcji ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska

  • korzyści wynikające ze wzrostu wartości gruntów zlokalizowanych na obszarze oddziaływania projektu.

Do korzyści niemierzalnych zaliczono przede wszystkim:

  • korzyści zdrowotne społeczeństwa wynikające z zapewnienia odpowiedniej jakości wody pitnej,

  • poprawa walorów gospodarczych i ekologicznych aglomeracji,

  • korzyści ekologiczne związane z poprawą jakości wód powierzchniowych.