Drukuj

MPGK uzyskuje dofinansowanie na modernizację oczyszczalni ścieków

6 czerwca w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie  Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Lublinie Pan Jerzy Kuliński przekazał na ręce Pana Andrzeja Roguskiego Prezesa MPGK Sp. z o. o. w Chełmie potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chełmie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet I – Gospodarka wodno – ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, na realizację projektu pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno – kanalizacyjnego”.