Drukuj

Oszacowanie wartości dostawy sprzętu ruchomego – wózek akumulatorowy, ciągnik rolniczy z kabiną, wciągarka bramowa przewoźna

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chełmie zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości dostawy wózka widłowego, ciągnika rolniczego z kabiną, wciągarka bramowa przewoźna realizowanej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego”, zgodnie z art. 32 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z póź. zm.

Drukuj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Dostawa sprzętu ruchomego dla potrzeb modernizowanej oczyszczalni ścieków Bieławin w Chełmie”.

Drukuj

Konferencja prasowa

W dniu 3 czerwca 2013 roku w siedzibie MPGK Sp. z o.o. w Chełmie o godzinie 11:00 odbyła się konferencja prasowa poświęcona realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno – kanalizacyjnego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Drukuj

Dni Chełma

W dniach 1 - 2 czerwca 2013 roku podczas obchodzonych corocznie Dni Chełma pracownicy MPGK Sp. z o.o. promowali projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno – kanalizacyjnego”. Na deptaku pomimo deszczowej pogody zjawiło się dużo chełmian wraz ze swoimi pociechami. W ramach promocji rozdawane były ulotki informacyjne dotyczące realizacji projektu oraz długopisy, ołówki, smycze, wiatraczki. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się malowanie twarzy dzieciom. Dzieci stały w długiej kolejce by mieć ozdobione buzie, wówczas rodzice chętnie przeglądali otrzymane ulotki . Dzięki akcji mieszkańcy Chełma mogli dowiedzieć się więcej na temat realizowanej inwestycji przez Spółkę.