Drukuj

Inwestycje w infrastrukturę

Inwestycje w infrastrukturę chroniącą środowisko w tym projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno – kanalizacyjnego” wspierane środkami Unii Europejskiej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Drukuj

Otwarcie ofert przetargowych „Dostawa sprzętu ruchomego dla potrzeb modernizowanej oczyszczalni ścieków Bieławin w Chełmie”

W dniu 02.09.2013 r. o godz. 11.20 w obecności Komisji przetargowej powołanej zarządzeniem Prezesa Zarządu MPGK w Chełmie nr 21/2013 do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn.:
„Dostawa sprzętu ruchomego dla potrzeb modernizowanej oczyszczalni ścieków Bieławin w Chełmie,
w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno – kanalizacyjnego”, dokonano otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Chełmie przy ulicy Wołyńskiej 57.

Drukuj

Prace budowlane na oczyszczalni ścieków

Na terenie oczyszczalni ścieków Bieławin w Chełmie trwają roboty budowlane. Rozpoczęto prace rozbiórkowe na terenie starej oczyszczalni, modernizację niektórych obiektów części mechanicznej oraz budowę obiektów nowoprojektowanych.