Drukuj

Informacja o złożonych ofertach

 21 stycznia 2014 r.

Informacja na temat ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na oś. Pszenna - Metalowa” w ramach realizowanego projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno – kanalizacyjnego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Drukuj

Prace na osiedlu Wolwinów

20.01.2014 r.

Informujemy, że ok. 20 stycznia 2014 r. rozpocznie się kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w os. Wolwinów. Poniżej zaznaczono ulice, w których Wykonawca rozpocznie prace w bieżącym tygodniu.

Drukuj

Harmonogram robót budowlanych w osiedu Wolwinów

10 stycznia 2014 r. 

W miesiącu styczniu br. Przedsiębiorstwo Budowlane PARTNER Sp. z o.o. z Okszowa będzie kontynuował prace budowlane w ul. Jagiellońskiej. Wykonawca rozpocznie również budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Antonin, która potrwa do maja 2014 r. Poniżej przedstawiamy harmonogram robót w osiedlu Wolwinów.

Drukuj

INFORMACJA O ZŁOŻONY OFERTACH

7 stycznia 2014 r.  W dniu 03.01.2014 r. o godz. 11.20 w obecności Komisji przetargowej powołanej zarządzeniem Prezesa Zarządu MPGK w Chełmie nr 37/2013 do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn.: „Dostawa sprzętu ruchomego dla potrzeb modernizowanej oczyszczalni ścieków Bieławin w Chełmie”, w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno – kanalizacyjnego” dokonano otwarcia ofert na dostawę wciągarki bramowej.