Drukuj

Chełm ma nowoczesną oczyszczalnię


81,7 mln zł – tyle kosztowała realizowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej inwestycja pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego”. Niedawno nastąpił odbiór zakończonych prac na oczyszczalni ścieków.

Modernizacja chełmskiej oczyszczalni sprawiła, że jest ona jedną z najnowocześniejszych w regionie. Istniejące urządzenia i procesy technologiczne zostały zastąpione nowoczesnymi, bardziej wydajnymi i spełniającymi współczesne standardy jakościowe oczyszczania ścieków. Obiekt spełnia wymogi polskiego i unijnego prawa. Oczyszczalnia jest przyjazna środowisku, ekologiczna i ekonomiczna. Dzięki hermetyzacji obiektów oczyszczalni i zaawansowanej przeróbce osadów powstający w wyniku fermetacji osadu biogaz jako paliwo odnawialne wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej, w całości pokrywajacej zapotrzebowanie obiektu na energię elektryczną.