Drukuj

Spotkanie z mieszkańcami

W środę 25 marca 2015 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie przy ul. Wołyńskiej 57 odbyło się spotkanie z mieszkańcami osiedla Wolwinów. Spotkanie poświęcone było budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ramach realizowanego projektu.

prezentacja

Celem organizowanego przez MPGK Sp. z o. o. w Chełmie spotkania było zapoznanie mieszkańców m.in. z zakresem realizowanej inwestycji, procedurą włączania nieruchomości do nowo wybudowanych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz możliwości ubiegania się o dofinasowanie ze środków Miasta na likwidację szamb. Została przedstawiona prezentacja multimedialna dotycząca realizowanego przez Spółkę projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno – kanalizacyjnego” współfinasowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Po spotkaniu każdy z mieszkańców mógł zobaczyć na mapie przebieg kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w poszczególnych ulicach. Spotkanie informacyjne dało także mieszkańcom możliwość zadawania pytań oraz bezpośredniej konsultacji z pracownikami MPGK Sp. z o. o.