Drukuj

Porządkowanie terenu na osiedlu Pszenna – Metalowa

MPGK informuje, iż rozpoczęło się porządkowanie terenu na osiedlu Pszenna – Metalowa. Zgodnie z zapisami umowy, Wykonawca po zakończeniu robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni dróg do stanu pierwotnego. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych prace odtworzeniowe trwać będą do dnia 31.01.2015 r.

W pierwszej kolejności prace prowadzone będą w ulicach: Pszenna, Jana III Sobieskiego, boczna Pszennej od numeru działki 6/6, boczna Rusałki, Bolesława Chrobrego, Marii Rodziewiczówny, Żurawia, Szpakowa. Planowany termin zakończenia robót w podanych ulicach 23.01.2015 r.

W związku z powyższym przepraszamy za wszystkie uciążliwości występujące w trakcie prowadzonej inwestycji oraz prosimy o wyrozumiałość.