Drukuj

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego”

Dnia 29 maja 2015r. odbyła się konferencja informacyjna zorganizowana w ramach promocji projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chełmie. Wśród zaproszonych gości byli pan wiceprezydent miasta Chełm Józef Górny oraz przedstawiciele mediów. Ważnym punktem konferencji informacyjnej był spacer po zmodernizowanej oczyszczalni w czasie, którego poruszone zostały takie zagadnienia jak: 

- koszty poszczególnych etapów modernizacji,

- terminy realizacji inwestycji,

- sposób prowadzenia modernizacji,

- wzrost cen dla mieszkańców,

- kwestie finansowania projektu oraz wielkość dotacji z Funduszu Spójności,

- ekologiczne i społeczne cele projektu,

- korzyści płynące z przeprowadzenia modernizacji.

 Untitled-1 copy

 

Drukuj

Chełm ma nowoczesną oczyszczalnię


81,7 mln zł – tyle kosztowała realizowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej inwestycja pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego”. Niedawno nastąpił odbiór zakończonych prac na oczyszczalni ścieków.

Drukuj

Spotkanie z mieszkańcami

W środę 25 marca 2015 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie przy ul. Wołyńskiej 57 odbyło się spotkanie z mieszkańcami osiedla Wolwinów. Spotkanie poświęcone było budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ramach realizowanego projektu.

prezentacja